Voorwaarden

Je kunt de sessies bij mij appart afnemen en hoeft dus niet van tevoren een heel traject in te kopen. Ik geef je na de eerste sessie een indicatie over het aantal benodigde sessies, maar jij bepaalt uiteindelijk zelf wanneer je alleen verder kunt. Soms is dat al na een paar sessies. Na afloop van iedere sessie ontvang je jouw factuur digitaal met een handige betaallink.

Vergoeding

Gedeeltelijke vergoeding voor individuele counseling is vaak mogelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering. Kijk hiervoor in de voorwaarden van jouw ziektekostenverzekering of zie de website van zorgwijzer of NFG.

Cliënten die het financieel moeilijk hebben kunnen gedurende een bepaalde periode in aanmerking komen voor een tegemoetkoming door Praktijk KleinLink van €20,- korting per consult (studenten en minima). Vraag er naar!

Informatie voor zorgverzekeraar

 • Begeleider en behandelaar Irene Klein Link staat ingeschreven in het RBCZ-register als Registertherapeut RBCZ® licentienummer: 220074R
 • Beroepsorganisatie NFG registratienummer: 9480 - Registerlid VPMW
 • AGB-code praktijk: 90070872
 • AGB-code psychosociaal zorgverlener: 90112158
 • Prestatiecode counseling: 24504
 • Vektis code 90

Ben jij nieuwsgierig naar een traject bij mij? Neem vrijblijvend contact met me op zodat we samen kunnen kijken naar jouw wensen.

Tarief

 • €85,00 per sessie van een uur
 • €110,- per sessie van 90 minuten (bij EMDR-zittingen)
 • counseling en therapie is vrijgesteld van BTW
 • zakelijke factuur op verzoek cliënt (21% BTW)

Werkkader

Als wij samen gaan werken, stuur ik je een voorstel voor een samenwerkingsovereenkomst. De belangrijkste afspraken zijn:

 • Hetgeen besproken wordt is vertrouwelijk. Dit geldt ook wanneer de cliënt in opdracht van een werkgever gecoacht wordt. In de overeenkomst worden in dat geval afspraken gemaakt tussen werkgever, cliënt en coach over de aard en inhoud van de rapportage. Alleen wanneer de cliënt zichzelf of anderen in gevaar dreigt te brengen of wanneer de wet is/wordt overtreden zal informatie aan derden openbaar worden gemaakt.
 • De cliënt draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de tijd die de coach / counselor en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 • Als geregistreerd counselor sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg voor psychosociale hulpverlening. De NFG hanteert een strikte beroepscode en ziet toe op de professionaliteit van haar leden. Zij stelt onder meer jaarlijkse bijscholing, het bijhouden van vakliteratuur en intervisie verplicht. Ook kun jij als cliënt bij het NFG terecht als je een vraag of klacht hebt over mijn begeleiding. Volg hiervoor het stappenplan op deze webpaginaNFG Registratie nummer: 9480

Investering

Het beste project waaraan je ooit zult werken? Dat ben jij natuurlijk zelf! Investeer daarom in je eigen persoonlijke ontwikkeling. De belastingdienst heeft hier regelingen voor, scholingskosten kunnen bijvoorbeeld worden opgegeven als aftrekpost. Als werknemer kun je ook jouw persoonlijk opleidingsbudget inzetten of bij je werkgever nagaan of zij (een deel van) het traject willen vergoeden. Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. 

Heb je toevallig de pech dat je nu niet beschikt over voldoende financiële middelen? Neem dan contact op om de mogelijkheden van een speciaal tarief te bespreken.