Informatie voor verwijzers

Praktijk KleinLink biedt direct toegankelijke en laagdrempelige zorg door middel van kortdurende individuele begeleiding voor mensen met hoge nood en beperkte problematiek. 

 • “Ik loop vast, ik kom er niet uit, ik weet het niet meer.”
 • “Ik heb al vaker geprobeerd iets te veranderen, maar het lukt maar niet.”
 • “Ik ben onrustig en heb al wat langer last van stress, malende gedachten.”
 • "Ik ben niet depressief maar ik voel me doelloos, ik heb weinig concentratie en ik ben mijn enthousiasme kwijt."

Herkenbaar? Bovenstaande uitspraken zijn voorbeelden van onderwerpen waar integratieve counseling en psychotherapie heel goed bij kan helpen. Problemen met een psychosociale achtergrond zoals aanhoudende stress of een gevoel van niet gelukkig zijn kunnen effectief bij ons worden begeleid. Mochten problemen dieper geworteld liggen dan kan met integratieve psychotherapie de schep dieper worden gezet. Ook onverwerkte enkelvoudige trauma’s kunnen prima bij ons behandeld worden.

Voorbeelden van aanmeldingsklachten in de praktijk:

 • Stress klachten
 • Burn-out preventie
 • Angst klachten
 • Psychosomatische klachten
 • Dilemma ́s, innerlijke conflicten
 • Onrustgevoelens
 • Relatieproblematiek
 • Partnerrelatie communicatie
 • Seksuele problematiek
 • Levensfaseproblematiek (identiteit, zingeving)
 • Verstoorde werk/privé balans
 • Traumaverwerking (enkelvoudig)
 • Diepgewortelde onzekerheid
 • Onvervulde kinderwens (tussen hoop en vrees)
 • Jezelf zijn in een lastige gezinssituatie
 • Rouw en verlies dierbare ander
 • Rouw om 'wat nooit is geworden' of niet meer is

Voor wie? Counseling en kortdurende psychotherapie werkt alleen als de cliënt in staat is op zichzelf te reflecteren en veranderingsvermogen heeft. Van onze cliënten wordt motivatie, inzet en de bereidheid tot veranderen verwacht. Als die elementen aanwezig zijn, is een kort behandeltraject vaak voldoende voor een duurzame betekenisvolle verandering.

Soms hebben mensen alleen behoefte aan een (incidenteel) luisterend oor. Voor hen kunnen we een tijdelijke veilige haven bieden om even op adem te komen. Er is ruimte voor vertellen, verkennen van emoties en gevoelens, ontspanningsoefeningen of indien gewenst psycho-educatie. Bijvoorbeeld bij thema's die raken aan eenzaamheid, rouw en verlies, schuld of schaamte.  

Door wie? Irene Klein Link ('77) is praktijkhouder en gecertificeerd integratief Counselor en ECP Therapeut. Irene combineert in haar sessies vormen van coaching en counseling en kan waarnodig op een diepere laag werken met technieken uit de integratieve pscyhotherapie. Sessies bij Irene kunnen gedeeltelijk worden vergoed vanuit het aanvullende zorgpakket (zakelijke coaching uitgezonderd). 

Ottie Kuijs ('87) is gecertificeerd integratief Coach en Counselor (i.o.). Ottie begeleid mensen door middel van integratieve coaching en zet technieken uit de integratieve counseling in waarnodig. Haar sessies worden (nog) niet vergoed door zorgverzekeraars. 

Wij zijn beide opgeleid en verbonden aan De Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam. Het heeft als European Accredited Psychotherapy Training Institute (EAPTI) de hoogste graad van erkenning als opleidingsinstituut in Psychotherapie in Europa.

Coaching is een praktische aanpak gericht op een specifiek situatie in het hier en nu. Je wordt begeleid om jezelf te bevrijden uit al hetgeen jou bedekt en bedrukt zodat jij je creatief en authentiek kan ontplooien en jouw talenten kan benutten. Het accent ligt bij coaching op persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen en motivatie voor het benutten van je eigen mogelijkheden. 

Counseling is een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding en valt onder de complementaire hulpverlening. Counseling gaat verder dan coaching. De cliënt wordt in staat gesteld om dieper in zichzelf te voelen en te zien waar een belemmering zit. Vervolgens wordt de cliënt begeleid om het echt aan te pakken en te veranderen. Het gaat immers ook om de dieper gelegen drijfveren en overtuigingen en innerlijke belemmeringen. En dat op een wetenschappelijk gefundeerde, effectieve werkwijze. Integratieve Counseling is op te vatten als ‘Psychotherapie light.’

Psychotherapie is het begeleiden bij de verwerking van onverwerkte ervaringen om lijdenslast en psychische klachten te verminderen. Technieken uit de integratieve psychotherapie worden toegepast als het probleem nog dieper geworteld is, wanneer traumatische ervaringen de cliënt belemmeren om zich voldoende sterk te voelen om situaties het hoofd te bieden. Het accent ligt op het verhelpen van psychische stagnatie, het aanpakken van onverwerkte ervaringen die diepliggend en gedissocieerd zijn.

Contra-indicaties Niet iedereen is geholpen met integratieve counseling of psychotherapie. Soms is er sprake van een contra-indicatie. Wanneer er sprake is van complexe problematiek en een meer psychiatrische ziektebeeld bijvoorbeeld. Persoonlijkheidsstoornissen, verslavingen en verstandelijke beperkingen zijn niet op een effectieve wijze integratief en kortdurend te behandelen. Ook in geval van meervoudige en langdurige traumatisering en wanneer er sprake is van een veelheid aan psychische klachten bijvoorbeeld als gevolg van emotionele pedagogische verwaarlozing of misbruik in de jeugd, beschikken we niet over de juiste expertise voor adequate behandeling. In deze gevallen verwijzen we door naar de huisarts en gespecialiseerde GGZ.

Dit wil overigens niet zeggen dat iedereen die ooit een (vermoeden van) een DSM-classificatie heeft ontvangen per definitie wordt uitgesloten in onze praktijk. Ieder mens is welkom. Wat ook voorkomt is dat onze begeleiding ter overbrugging wordt ingezet om lijdenslast te verminderen, in afwachting van behandeling elders. 

Wat houdt de integratieve benadering in? Alle bewezen werkzame factoren uit alle verschillende therapieën worden geïntegreerd, evenals de verschillende onderdelen van de persoonlijkheid in de mens. Daarin onderscheiden we zes verschillende dimensies die in de loop van de evolutie de mens hebben gevormd tot het unieke wezen die het is. Een belangrijk uitgangspunt is dat ieder mens een unieke eenheid is van denken, voelen en doen, op bewust en onbewust niveau, met een eigen verleden, heden, toekomst en met een eigen emotioneel, lichamelijk, spiritueel of existentieel welzijn. Verder is de benadering resultaat- en doelgericht. Een traject is kortdurend en overzichtelijk met een op het individu gebaseerd plan. De ‘gehele mens’ staat centraal met alle kwaliteiten, mogelijkheden en ‘eigen-wijsheid’ van een cliënt. De relatie met de therapeut is gebaseerd op vertrouwen en respect.

Kortdurende trajecten. In gemiddeld 5 tot 10 bijeenkomsten van een uur is de problematiek aan te pakken. De inhoud van de sessies wordt helemaal afgestemd op de persoonlijke specifieke situatie. De cliënt wordt in staat gesteld om zelf het probleem op te lossen en haalbare doelen te bereiken. Het doel van de samenwerking is dan ook uitdrukkelijk het bevorderen van de eigen autonomie.

Werkwijze. Cliënten ontvangen op maat gemaakte individuele begeleiding die aansluit bij wensen en mogelijkheden. Soms wordt er een belangrijke ander uitgenodigd en bij het proces betrokken. Voorbeelden van technieken en beïnvloedingsprocedures waarmee gewerkt wordt zijn onder meer: positieve psychologie, het aanleren en oefenen van nieuwe gedachten en gedrag, mindfulness en ontspanningsoefeningen, werken met delen (sub-persoonlijkheden) en het werken met imaginaties in absorptie trance. De sessies stellen de cliënt in staat zichzelf te bevrijden van oude patronen en overtuigingen en maakt de cliënt meer bewust van de keuzes die hij of zij heeft. Indien geïndiceerd kunnen EMDR-I zittingen in het traject worden geïntegreerd.

De praktijkruimte bevindt zich in het Oude Administratiegebouw op het landgoed Duin en Bosch in Bakkum vlakbij een prachtig natuurgebied. De praktijktuimte is rolstoeltoegankelijk evenals het toilet. Wandelsessies behoren tot de mogelijkheden evenals beeldbellen vanuit huis.

Onze missie is het vergroten van levensgeluk. Vanuit de visie dat iedereen beschikt over het vermogen zelf sturing te geven aan de gewenste verandering. Professionele begeleiding helpt dit proces effectief te doorlopen. Het geeft motivatie, inspiratie, inzicht en moed, want verandering is niet makkelijk en gaat niet altijd vanzelf.

Voordelen Praktijk KleinLink

 • Geen verwijzing nodig
 • Geen wachtlijst - dus direct aan de slag
 • Kortdurende trajecten - dus meteen meer grip
 • Bij Counseling en Therapie is gedeeltelijke vergoeding mogelijk via aanvullende zorgverzekering (Vektis AGB-code 90)

Neem gerust contact op als je nader wilt kennismaken of om te overleggen over een cliënt casus. Praktijk KleinLink is aangesloten bij ZorgDomein.