Tarieven
Neem contact op over de mogelijkheden. Om coaching voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken is er een particulier en zakelijk tarief.
Particulieren
 • €55,00 per sessie van een uur.
 • Particulieren betalen geen extra btw.
 • Na afloop van de sessie krijg je per e-mail een factuur.
Zakelijk
 • €75,00 per uur (excl. btw).
 • Facturen worden eens per maand in rekening gebracht (kan op verzoek worden geanonimiseerd).
Werkkader
Mijn algemene voorwaarden vormen een omvangrijk verhaal (deze kan ik op verzoek naar je mailen). Voor de helderheid zijn ze samengevat in onderstaand werkkader. 

 • Hetgeen besproken wordt is vertrouwelijk. Dit geldt ook wanneer de coachee in opdracht van een werkgever gecoacht wordt. In de overeenkomst worden in dat geval afspraken gemaakt tussen werkgever, cliënt en coach over de aard en inhoud van de rapportage. Alleen wanneer de coachee zichzelf of anderen in gevaar dreigt te brengen of wanneer de wet is/wordt overtreden zal informatie aan derden openbaar worden gemaakt. 

 • De coachee draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de tijd die de coach/adviseur en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna.

 • Gemaakte afspraken uiterlijk 24 uur van tevoren afzeggen. Annuleringen op kortere termijn worden volledig in rekening gebracht. Indien de coachee later dan de afgesproken aanvangstijd verschijnt, wordt de sessietijd verkort tot de oorspronkelijke eindtijd. De kosten worden volledig doorberekend.

 • KleinLink coaching & advies is aangesloten bij de beroepsvereniging NOLOC voor loopbaanprofessionals als opvolging van het lidmaatschap van de beroepsvereniging voor jobcoaches. 

 • KleinLink coaching & advies is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches (NOBCO) en werkt volgens de ethische code van de NOBCO zoals weergegeven op hun website.

 • KleinLink coaching & advies werkt volgens de P&O beroeps- en gedragscode zoals vastgelegd door Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP).