Over mij

Mijn naam is Irene Klein Link. Mijn missie is om van betekenis te zijn voor anderen door kort en krachtig in verbinding te staan. Ik houd van onverwachte invalshoeken, creativiteit en humor. Ontspannen doe ik onder meer tijdens het maken van mooie wandelingen in de natuur.

Mijn opleiding tot integratieve beroepscoach (2017) en CounselorCoach (2019) heb ik doorlopen aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam (DNA). Momenteel zit ik in het laatste studiejaar van de opleiding tot Counselor. Ik neem actief deel aan intervisiebijeenkomsten en word begeleid door een supervisor en leertherapeut. De Nederlandse Academie is een particuliere onderwijsstichting, zij hebben de hoogste Europese onderscheiding als opleidingsinstituut in psychotherapie in Europa: de EAPTI-status.


Daarnaast werk ik ook op flexibele basis als HR-adviseur. Na het afronden van mijn HBO opleiding “Personeel & Arbeid” in Groningen (2000), heb ik veel werkervaring opgedaan in diverse functies bij verschillende werkgevers op het vakgebied van human resources, waarvan ruim 12 jaar in de re-integratiebranche.

Levenspad

Wij mensen zijn heel divers en uniek. Toch hebben we in de basis dezelfde universele behoeften. Soms loop je wel eens vast of sta je op een kruispunt en is het tijd voor een nieuwe richting. Ieder mens kan veranderen, een andere weg inslaan, ook al is dat niet altijd makkelijk. Ik ondersteun je daarom graag en zal mijn kunde en kwaliteiten inzetten om jou te begeleiden in je veranderingsproces, zodat je weer de regie krijgt over je eigen leven. De resultaten van een traject zijn per persoon verschillend. Enkele kenmerken zijn dat je meer innerlijke rust en energie ervaart. Meer vrijheid voelt in het doen en het laten. Meer controle hebt op de momenten die er toe doen. Het heden ziet voor wat het is, zonder filters en illusies, met een positieve blik. Vaker en intenser gevoelens als blijdschap, liefde, verbinding, vreugde, compassie, ontroering en geluk beleeft. Het leven leeft dat beter bij je past, qua bezigheden, werk en relaties.


 

 

Integratief

Integratief verwijst naar de integratie van verschillende stromingen in de psychotherapie. In de jaren 90 is er onderzoek gedaan naar de werkzame gemeenschappelijke factoren uit de verschillende therapieën en deze vormen nu het uitgangspunt van de integratieve benadering. Een belangrijk uitgangspunt is dat ieder mens een unieke eenheid is van denken, voelen en doen, op bewust en onbewust niveau, met een eigen verleden, heden, toekomst en met een eigen emotioneel, lichamelijk, spiritueel of existentieel welzijn. Ook gaan we er in het integratieve gedachtengoed vanuit dat de cliënt ten aanzien van zijn vraag de deskundige is. Ik stuur dan ook aan op het nemen van zelfverantwoordelijkheid, de koers van je eigen leven in je eigen hand nemen. Hierdoor blijven we gefocust op een duurzame oplossing.

 

Beroepsvereningingen